Ìîçàéêà ñ êðèñòàëè Wizardi - Ñêèöè îò Ïàðèæ Уголеми

Диамантен гоблен Wizardi - Разходка в Париж

WD2344

Нов продукт

Диамантен гоблен - картина с акрилни кристали с размери 48 см. / 38 см. Размер на акрилните кристали 2,5мм, в квадратна форма, наситени и ясни цветове. Комплектът съдържа 20% повече кристали от всеки цвят.

1000 Артикули

114,30 лв