Ìîçàéêà ñ êðèñòàëè Wizardi - Ðîçîâè ëàëåòà Уголеми

Диамантен гоблен Wizardi - Розови лалета

WD2301

Нов продукт

Диамантен гоблен - картина с акрилни кристали с размери 48 см. / 38 см. Размер на акрилните кристали 2,5мм, в квадратна форма, наситени и ясни цветове. Комплектът съдържа 20% повече кристали от всеки цвят.

1000 Артикули

114,30 лв