Ìîçàéêà ñ êðèñòàëè è ìàãíèò Collection D'Art DCM079 Ïëàòíîõîäêà Уголеми

Диамантен гоблен магнит Collection D'Art DCM079 Платноходка

DCM079

Нов продукт

диамантен гоблен с включен магнит - картина с акрилни кристали с размери 10.5x12.5 см.  Размер на акрилните кристали 2,5мм, в квадратна форма, наситени и ясни цветове. В комплекта са включени 20% повече кристали. Мозайката е с дървена основа.

1 Артикул

Последен артикул в наличност

19,90 лв