Ìîçàéêà ñ êðèñòàëè - Ìàëúê áàñåò AZ-1545 Уголеми

Диамантен гоблен Малък басет AZ-1545

AZ1545

Нов продукт

диамантен гоблен - картина с акрилни кристали с размери 20 см. / 20 см. Размер на акрилните кристали 2,5мм, в квадратна форма, наситени и ясни цветове. Комплектът съдържа 20% повече кристали от всеки цвят.

1000 Артикули

33,20 лв