Ìîçàéêà ñ êðèñòàëè - Ìîìè÷åíöå íà áðåãà íà ìîðåòî AZ-1118 Уголеми

Диамантен гоблен Момиченце на брега на морето AZ-1118

AZ1118

Нов продукт

диамантен гоблен - картина с акрилни кристали с размери 40 см. / 51 см. Размер на акрилните кристали 2,5мм, в квадратна форма, наситени и ясни цветове. Комплектът съдържа 20% повече кристали от всеки цвят.

1000 Артикули

110,20 лв