Ìîçàéêà ñ êðèñòàëè - Âîäîïàä AZ-1042 Уголеми

Диамантен гоблен Водопад AZ-1042

AZ1042

Нов продукт

диамантен гоблен - картина с акрилни кристали с размери 40 см. / 58 см. Размер на акрилните кристали 2,5мм, в квадратна форма, наситени и ясни цветове. Комплектът съдържа 20% повече кристали от всеки цвят.

1000 Артикули

123,30 лв