Ìîçàéêà ñ êðèñòàëè - Âÿúðíà ìåëíèöà AZ-1037 Уголеми

Диамантен гоблен Вяърна мелница AZ-1037

AZ-1037

Нов продукт

диамантен гоблен - картина с акрилни кристали с размери 46 см. / 31 см. Размер на акрилните кристали 2,5мм, в квадратна форма, наситени и ясни цветове. Комплектът съдържа 20% повече кристали от всеки цвят.

1000 Артикули

79,50 лв