Ìîçàéêà ñ êðèñòàëè - Åñåíåí ïîäàðúê Уголеми

Диамантен гоблен Есенен подарък

AZ-1017

Нов продукт

диамантен гоблен - картина с акрилни кристали с размери 33 см. / 41 см. Размер на акрилните кристали 2,5мм, в квадратна форма, наситени и ясни цветове. Комплектът съдържа 20% повече кристали от всеки цвят.

1000 Артикули

73,40 лв