Ìîçàéêà ñ êðèñòàëè - "Áóêåò îò âèîëåòêè" Уголеми

Алмазен гоблен Букет от виолетки

AJ-1075

Нов продукт

Диамантен гоблен - картина с акрилни кристали с размери 15 см. / 15 см. Размер на акрилните кристали 2,5мм, в квадратна форма, цветовете са в гамата на DMC, наситени и ясни. 14 цвята. Комплектът съдържа 20% повече кристали от всеки цвят.

1000 Артикули

20,50 лв