Ìîçàéêà ñ êðèñòàëè - "Ðàçõîäêà ïî âîäà" Уголеми

Диамантен гоблен Разходка по вода

AJ-1123

Нов продукт

диамантен гоблен - картина с акрилни кристали "Разходка по вода" с размери 40 см. / 53 см. Размер на акрилните кристали 2,5мм, в квадратна форма, цветовете са 20 в гамата на DMC, наситени и ясни. Комплектът съдържа 20% повече кристали от всеки цвят.

1000 Артикули

97,70 лв